Søke om skoleskyss

FSkyss er fylkeskommunens database for saksbehandling og registrering av elever med rett til gratis skoleskyss.

Alle elever i videregående skole må søke om gratis skoleskyss for hvert skoleår.

Søknad om ordinær skoleskyss med kollektivtransport

Elever i videregående skole med 6 kilometer eller mer mellom hjem og skole registrerer sitt skyssbehov selv i FSkyss. Etter registrering vil saken enten bli behandlet automatisk eller av en saksbehandler i fylkeskommunen. Når saken er ferdigbehandlet vil elever som oppfyller kravene til gratis skoleskyss motta et enkeltvedtak som dokumenterer skyssretten.

  1. Gå inn på https://skole.snelandia.no.
  2. Start påloggingen ved å velge «ELEV» som påloggingsalternativ.
  3. Velg «LOGG INN MED ID-PORTEN» og følg instruksene.
  4. Etter innlogging vises et skjermbilde med oversikt over tidligere søknader. Velg «SØK OM SKOLESKYSS» for å registrere nytt skyssbehov.
  5. FSkyss gjør nå et automatisk søk mot VIGO for å finne ut hvilken skole du går på. Hvis systemet ikke finner din skole, må du finne skolen manuelt ved å velge «SØK MANUELT» eller velge «SØK FOR PRIVATSKOLE» hvis du går på privatskole.
  6. Velg din skole i nedtrekksmenyen om du må finne skolen manuelt.
  7. Velg hvilken linje du går på.
  8. Velg adressen du ønsker skyss fra. Her kan du velge folkeregistrert adresse eller annen adresse. Velger du annen adresse enn den folkeregistrerte kan du senere bli bedt om å dokumentere denne adressen.
  9. Se gjennom hele søknaden og velg «SEND INN SØKNAD» for å registrere skyssbehovet.
  10. Se statusen på dine søknader i selvbetjeningsportalen. Hvis du valgte skole manuelt vil det stå venter på bekreftelse på søknaden fram til skolen bekrefter at du er elev der.

I noen tilfeller er det ikke mulig for eleven å legge inn søknad selv i FSkyss. Når dette skjer må eleven kontakte skolen som sørger for at søknad blir registrert.

Søknad for elever med behov for tilrettelagt transport

Eleven må kontakte skolen som registrerer elevens søknad om gratis skoleskyss.

Elever som søker om skoleskyss med bakgrunn i nedsatt funksjonsevne må levere utfylt helseerklæring sammen med søknad. Erklæringen kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Helseerklæring

Flytting

Om eleven endrer bosted og oppfyller krav til gratis skoleskyss fra ny adresse skal søknad sendes på nytt for nytt bosted. Dersom elevens rett til skoleskyss opphører må fylkeskommunen varsles.

Ansvar

Eleven er ansvarlig for at opplysningene som oppgis ved registrering av skyssbehov til enhver tid er korrekt. Man er også ansvarlig for å varsle skolen om det oppstår endringer i de opplysningene som tidligere er innmeldt til skolen. Feilaktige opplysninger medfører at eleven blir holdt økonomisk ansvarlig for kostnader som følger av de feilaktige opplysningene.

Har du spørsmål?

For spørsmål om skoleskyss i Finnmark ta kontakt med Snelandia kundesenter:

post@snelandia.no