Skyssbevis

Når enkeltvedtak om gratis skoleskyss er innvilget vil eleven motta sitt skyssbevis. Skyssbeviset brukes på samme måte som ordinære billetter i kollektivtransporten, og har ellers samme status som vanlige billetter.

I perioden fra skolestart til 20. september vil gratis skoleskyss gjelde for elever som enda ikke har mottatt sitt skyssbevis etter registrering. Etter 20. september må elever framvise gyldig skyssbevis for å få tilgang på gratis skoleskyss. Det gis ikke refusjon for de dager elever er uten skyssbevis etter 20. september.

Elever kan velge mellom to typer skyssbevis i søknadsportalen:

• Elektronisk billett på mobiltelefonen
Eleven mottar billett i appen Snelandia mobillett alle skoledager. Billetten brukes både til og fra skolen og er gyldig mellom kl. 06:00 og 18:00. Bruk av mobillett som skyssbevis krever tilgjengelig mobildata (ca. 1 mb mobildata i måneden).

• Skysskort
Eleven mottar et fysisk skysskort som brukes som billett til og fra skolen.

Ved bytte av skole

Elever på videregående skole må søke om skoleskyss hvert skoleår, uavhengig av om eleven bytter skole eller ikke. Etter søknadsregistrering og saksbehandling vil eleven motta sitt enkeltvedtak og skyssbevis.

Hvordan bruke mobilbillett som skyssbevis?

Bruk av mobillett forutsetter at man har en smarttelefon med enten iPhone- eller Android-system, samt at mobildata er tilgjengelig. Det er elevens ansvar at telefonen har tilgang på mobildata eller Wifi for bruk av mobillett. Wifi skal være tilgjengelig i busser og fartøy i Snelandias rutenett. Etter vedtak om skoleskyss tar det ca. 1–2 dager til skyssbeviset er tilgjengelig på telefonen. Nedenfor ser du hvordan du installerer og finner ditt skyssbevis.

Hent app og installer
Du henter appen i App Store (iPhone) eller Google Play (Android) ved å søke på «Snelandia Mobillett».

Dette kan du gjøre direkte ved å følge disse linkene:

iPhone Android

Følg så anvisningene for å registrere deg som bruker.

 

Finn ditt skyssbevis/billett
Ditt skoleskyssbevis vil komme automatisk inn på din telefon når du har registrert deg som bruker og har blitt innvilget skoleskyss.

Når du står i åpningsbildet i appen, finner du menyen øverst til venstre på skjermen. Trykk på den, og velg menyvalget «Mine billetter».
Dersom ditt skyssbevis er aktivert, vil du få ny billett hver morgen i skoleåret.

Billetten er gyldig for en reise til skolen, og en reise fra skolen i perioden mellom kl. 6:00–18:00.

Ombord i bussen eller båten
Når du går på skolebussen eller båten gjør du følgende:

1. Ha din mobillett klar ved ombordstigning.
2. Framvis billetten til sjåfør/båtmannskap eller valider billetten på billettmaskiner.
3. Ha en god reise!

Utgått billett
Etter klokka 18:00 er ikke billetten lenger gyldig. Da vil man få påtrykt «UTLØPT» på billetten, og man har da ikke lenger mulighet til å benytte den. Ny billett blir aktivert tidlig neste skoledag.

Ved bytte av mobiltelefon
Vennligst merk at dersom du bytter mobiltelefon, eller skifter SIM-kort mellom mobiltelefoner, så må du alltid passe på å logge inn i appen igjen. Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke bli utsendt billett påfølgende dag. Viser for øvrig til betingelsene som er beskrevet i appen, og at det er brukerens eget ansvar å sørge for at billett er tilgjengelig ved ombordstigning i bussen.

Endre skyssbevis

Det er mulig å endre type skyssbevis fra fysisk kort til mobillett eller motsatt.

  • Velger du å gå fra mobillett til kort sendes kortet til din skole, og det vil ta 1-2 uker før kortet er klart. Det utstedes skysskort mot et gebyr på kr. 200,-. Gebyret må være betalt før kortet sendes. Vedtaksbrev kan benyttes som midlertidig skyssbevis fram til kortet er mottatt.
  • Velger du å endre fra kort til mobillett er dette normalt klart i løpet av 1-2 dager, og lastes inn i Snelandia Mobillett-appen under «Mine billetter».

Bestill endring av skyssbevis til snelandia_skysskort@tffk.no.

Tap av skyssbevis

Har du mistet eller fått ødelagt ditt skysskort, kan du bestille nytt til snelandia_skysskort@tffk.no.

Det erstattes tapt skysskort mot et gebyr på kr. 200,-. Fylkeskommunen sender faktura etter mottatt bestilling på e-post. Gebyret må være betalt før kortet sendes.

Det vil ta 1-2 uker fra bestilling til eleven mottar sitt nye kort. Vedtaksbrev kan benyttes som midlertidig skyssbevis fram til kortet er mottatt.

Har du spørsmål?

For spørsmål om skoleskyss i Finnmark ta kontakt med Snelandia kundesenter:

post@snelandia.no