Viktig informasjon
  • Skoleskyss for skoleåret 2024-25

    Det må søkes om skoleskyss innen 1. august 2024 hvis man vil unngå å måtte betale for transport selv. De som søker gratis skoleskyss etter denne datoen risikerer å måtte betale transport selv fram til søknaden er ferdigbehandlet.

Viktig informasjon
  • Skoleskyss for skoleåret 2024-25

    Det må søkes om skoleskyss innen 1. august 2024 hvis man vil unngå å måtte betale for transport selv. De som søker gratis skoleskyss etter denne datoen risikerer å måtte betale transport selv fram til søknaden er ferdigbehandlet.


HVA ER SKOLESKYSS?

Med skoleskyss menes den daglige transporten av eleven mellom hjem og skole. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvar for å organisere mesteparten av skoleskyssen i grunnskolen og videregående skole, men organiseringen skjer i samråd med den enkelte skole.

Elever med rett til skoleskyss vil få tilbud om transport som passer med ordinært start- og sluttidspunkt. Skoleskyssen skal gjennomføres innenfor akseptabel reisetid for hver enkelt elev, og vurderingen av hva som er akseptabelt gjøres basert på blant annet avstanden mellom hjem og skole, elevens alder, forventet gangtid og rasjonell organisering av skoleskyssen.

Reise med skoleskyssen

For at skoleskyssen skal bli en god opplevelse for alle er det viktig å vise respekt og ta hensyn til sine medpassasjerer. Dette er spesielt viktig nå under koronapandemien. Ved å følge disse ti bussvettreglene blir skoleskyssen tryggere og bedre for alle.

01

Så lenge norske helsemyndigheter anbefaler det, bør elever holde god avstand til hverandre under skoleskyssen og holde seg hjemme ved symptomer på sykdom.

02

Stå i ro på holdeplassen til bussen har stoppet.

03

Gå rolig inn i bussen og hold avstand til andre medpassasjerer.

04

Framvis gyldig skyssbevis eller billett hos sjåføren.

05

Sitt hvis det er ledig sete og bruk sikkerhetsbelte. Hvis man må stå, bør man holde seg godt fast og ikke bevege seg rundt i bussen.

06

Ikke la skolesekk eller andre medbragte gjenstander være i veien for andre passasjerer. Søppel skal til anviste steder.

07

Ikke forstyrr sjåføren når bussen er i bevegelse.

08

Når du skal av, gå rolig ut av bussen og hold avstand til andre medpassasjerer.

09

Vent til bussen har kjørt før du går over veien.

10

Vask eller desinfiser hendene før og etter skoleskyssen.

Har du spørsmål?

For spørsmål om skoleskyss i Finnmark ta kontakt med Snelandia kundesenter:

post@snelandia.no