Skoler og kommuner

For at organiseringen av skoleskyssen i Finnmark skal fungere best mulig for elever i grunnskolen, er det viktig at alle skoler og kommuner setter seg inn i systemet for skoleskyss i Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler alle ansatte i kommuner som jobber med grunnskoleelever eller skoleskyss om å sette seg inn i informasjonen på denne siden, samt informasjonen som går til elever i grunnskolen og deres foresatte.

Mye av informasjonen på denne nettsiden viser til Opplæringslovens kapittel 7 og opplæringsloven § 13-4. Fylkeskommunen anbefaler alle skoler og kommuner om å sette seg godt inn i dette lovverket, i kombinasjon med informasjonen på denne nettsiden.

FSkyss – skoleskyssportalen

FSkyss er navnet på portalen der alle elever i Finnmark med rett til gratis skyss skal registreres. FSkyss er utgangspunktet for behandling av skoleskyssaker, utstedelse av skyssbevis til elevene og beregning av egenandel for kommunene. I tillegg er portalen en kilde til informasjon om den enkelte elevs skyssbehov.

Grunnskoleelever registreres med sitt skyssbehov i FSkyss av skolene. Fylkeskommunen er ansvarlig for vedlikehold og funksjonalitet i portalen.